Wypadki przy pracy Irlandia

Opublikowano September 18, 2008, godz. 19:11 przez admin

Wszystkie osoby poszkodowane w wypadku przy pracy w Irlandii nie ponoszące wyłącznej odpowiedzialności za wypadek mają prawo do uzyskania odszkodowania. Wypadki przy pracy wśród emigrantów zdarzają się niezwykle często. Niestety bardzo często ich przyczyną jest nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez pracodawców. Często nie zapewniają oni pracownikom godnych warunków pracy, nie przestrzegając podstawowych norm dotyczących obowiązku szkoleń zawodowych, prawidłowego wymiaru godzin pracy itp. Poszkodowane często nie są poinformowani o przysługujących im prawach, dlatego też nieświadomie rezygnują z przysługującego im prawa do odszkodowania. W Irlandii podobnie jak w Anglii, Szkocji czy Walii Polakom przysługuje odszkodowanie za wypadek w pracy, na tych samych warunkach co rdzennym mieszkańcom tych państw. Niestety emigranci często nie są świadomi tego faktu. Dodatkowym problem bardzo często stanowi bariera językowa.

Co powinien zrobić poszkodowany w wypadku przy pracy?

Polacy poszkodowani w wypadku przy pracy powinni przede wszystkim udać sie do lekarza, by otrzymać stosowną dokumentację lekarską, która ułatwi proces dochodzenia odszkdowania. Do lekarza powinniśmy się zgłosić także w przypadku, gdy dolegliwości są mało istotne, ponieważ w razie pogorszenia stanu zdrowia, będziemy w stanie wskazać bezpośredni związek dolegliwości z zaistniałym wypadkiem. Poszkodowani w wypadkach przy pracy najczęściej pozostają na zwolnieniu lekarskim. W trakcie jego trwania ofiary otrzymują zasiłek chorobowy tzw.: Injury Benefit. W trakcie procedury roszczeniowej poszkdowany może ubiegać się jednak o zwrot utraconego w wyniku wypadku dochodu.

Podpisywanie ugody

Często pracodawcy lub ich firmy ubezpieczeniowe proponują pracownikom podpisanie ugody. Niestety często wykorzystując nieznajomość przepisów prawnych lub też barierę językową dokumenty te formułowane są w sposób niekorzystny dla poszkodowanego. Pracodawcy niejednokrotnie obarczają poszkodowanych częściową winą za wypadek, co w konsekwencji prowadzi do wypłaty niższego odszkodowania. Dlatego też chcąc uniknąć niekorzystnych dla siebie rozwiązań poszkodowani nie powinni podpisywać podobnych dokumentów bez konsultacji.

Kategorie: Wypadek w Irlandii |

Brak odpowiedzi na “Wypadki przy pracy Irlandia”

Komentarze


« Własne konto w angielskim banku | Polak, czy Anglik, Anglik, czy Polak, czyli jakie obywatelstwo nadać nowonarodzonemu w Anglii dziecku? »