Świadczenia socjalne w Irlandii

Opublikowano September 2, 2008, godz. 14:35 przez admin

Polacy pracujący zagranicą często nie zdają sobie sprawy z przysługujących im praw . Często naszym rodakom za granicą przysługują takie same prawa jak rdzennym obywatelom danego państwa. Irlandia na wzór wielu krajów europejskich posiada dobrze rozwinięty system pomocy społecznej.

Polakom pracującym w Irlandii przysługują prawa do świadczeń socjalnych na takich samych warunkach jak rdzennym Irlandczykom. Zakres i rodzaj należnych świadczeń socjalnych reguluje irlandzkie Prawo Pracy. Jednak aby starać się o zasiłek Irlandii musimy spełnić następujący warunek. Do zasiłku mają prawo osoby przebywające na terenie Republiki Irlandii od co najmniej 24 miesięcy. Regulacja ta ma na celu ograniczenie demotywacji emigrantów do natychmiastowego podjęcia pracy.

Polacy przebywający w Irlandii powyżej 24 miesięcy mogą starać się o pełne świadczenia socjalne. Do tych świadczeń należą między innymi zasiłki macierzyńskie. Kobiety dodatkowo mogą starać się o zasiłek dla matek karmiących oraz dodatek dla kobiet w ciąży pracujących w uciążliwych warunkach. Polakom należą się ponadto pełne świadczenia chorobowe, zasiłki dla osób niezdolnych do pracy, zapomogi w razie śmierci członka rodziny. Wszystkie osoby legalnie pracujące na terenie Irlandii regularnie odprowadzające składki ubezpieczeniowe mają pełne prawo do otrzymywania świadczeń emerytalnych.

Przed wyjazdem do Irlandii warto zapoznać sie z podstawowymi prawami przysługującymi polskim emigrantom by w miarę możliwość skorzystać ze wszystkich dostępnych udogodnień i ułatwić sobie życie w obcym kraju.

Kategorie: Praca w Irlandii, Wypadek w Irlandii |

Brak odpowiedzi na “Świadczenia socjalne w Irlandii”

Komentarze


« Jak najtaniej dzwonić do kraju z Anglii? | Praca tymczasowa w Irlandii »