Prawo w Irlandii - prawa pracownika

Opublikowano August 1, 2008, godz. 11:13 przez admin

Liczba polskich pracowników zatrudnionych w Irlandii jest bardzo duża. Wielu młodych Polaków wybrało życie i pracę za granicą ponieważ stwarza ona im lepsze perspektywy na przyszłość i daje szanse zarobienia pieniędzy, na które w Polsce nie mieli by szans. Głównym powodem emigracji są względy ekonomiczne, dlatego też znalezienie odpowiedniej pracy jest dla emigrantów priorytetem. Jednak aby nie paść ofiarą nieuczciwych pracodawców, warto poznać swoje prawa i obowiązki.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Polaków zatrudnionych w Irlandii obowiązują takie same prawa jak obywateli pozostałych krajów UE oraz rdzennych mieszkańców wyspy. Pracodawcy są przede wszystkim odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Powinni oni zapewnić swoim podwładnym niezbędne zabezpieczenia i szkolenia. Ponadto zobowiązania są oni do zapewnienia minimum świadczeń socjalnych określonych w prawie pracy.

Dobra umowa to podstawa

Niewątpliwie dobra umowa jest jedną z najistotniejszych kwestii przy rozpoczynaniu pracy. Polacy chcący rozpocząć legalną pracę w Irlandii powinni dokładnie przeanalizować warunki w niej zawarte, ponieważ niejednokrotnie pracodawcy wykorzystują nieznajomość języka emigrantów i zamieszczają w umowach niedogodne dla nich regulacje. W umowie powinny przede wszystkim znaleźć się dokładne dane dotyczące pracodawcy (imię, nazwisko, dokładny adres firmy zatrudniającej itp). W każdej umowie powinien także znaleźć się okres zatrudnienia oraz wysokość i częstość wypłaty wynagrodzenia. Warto zwrócić uwagę na fakt jakie sankcje grożą pracownikowi za zbyt wczesne zerwanie umowy.

Czas pracy i dni wolne

Zgodnie z obowiązującymi w Irlandii normami każdemu pracownikowi przysługuje prawo do nieprzerwanego 11-sto godzinnego odpoczynku w ciągu doby. Ponadto po przepracowaniu ciągle 4 godzin należy się 15-sto minutowa przerwa, natomiast po przepracowaniu 6 godzin pracownicy mogą pozwolić sobie na półgodzinny odpoczynek. Ponadto pracownicy pracujący dłużej niż 6 godzin w godzinach 11.30- 14.30 mają prawo do godzinnej przerwy. W kwestii dni wolnych od pracy to w Irlandii przysługują każdemu pracownikowi, który przepracował niemniej niż 1365 godzin 4 tygodnie płatnego urlopu w ciągu roku. Kolejna regulacja stanowi że pracownik ma prawo do urlopu w wysokości 8% przepracowanego czasu, ale nie więcej niż 4 tygodnie. Przeciętnie tydzień pracy w Irlandii trwa 48 godzin. Pracodawca może jednak w umowie określić inne zasady przyznawania dni wolnych.

Łamanie praw pracowniczych i dyskryminacja

Niestety nie każdy pracodawca dostosowuje się do obowiązujących zasad. W wielu firmach ignoruje się względy bezpieczeństwa i przepisy dotyczące dni wolnych. Pracownicy pochodzący z Polski powinni jednak zdawać sobie sprawę z tego, że przysługują im takie same prawa jak Irlandczykom, a w przypadku ich nieprzestrzenna również mają prawo do złożenia zażalenia w Inspekcji Pracy. Również bardzo częstym problemem Polaków pracujących za granicą jest rasizm i dyskryminacja. Warto jednak wiedzieć, że irlandzkie prawo nakłada surowe sankcje na osoby, które przejawiają jakąkolwiek nienawiść na tle rasowym bądź religijnym.

Kategorie: Praca w Irlandii, Wypadek w Irlandii |

Brak odpowiedzi na “Prawo w Irlandii - prawa pracownika”

Komentarze


« Jak szukać pracy w Anglii? | Prawo Pracy: Zwolnienie z pracy Irlandia »