Zasiłek Chorobowy w Anglii- Statuory Sick Pay

Opublikowano August 22, 2008, godz. 13:22 przez admin

Wśród osób przebywających na terenie wielkiej Brytanii bardzo często można usłyszeć wiele obaw, związanych z otrzymywaniem podstawowych świadczeń socjalnych. Niejasne i często sprzeczne informacje docierające z różnych mediów budzą często niepokój i lęk. Pracownicy obawiają , że w razie chroby bądź też wypadku, który uniemożliwił im pracę zawodową, pozostaną bez środków do życia i będą zmuszeni korzystać z własnych oszczędności bądź też zwracać się o pomoc do rodziny.

Zasiłek chorobowy, prawo do zasiłku

Obawy te często są nieuzasadnione, ponieważ brytyjskie prawo zapewnia wszystkim legalnie zatrudnionym prawo do otrzymania zasiłku chorobowego. Świadczenie to można otrzymać już od pierwszego przepracowanego dnia. Zasiłek chorobowy wypłacany jest osobom, które nie mogą wykonywać swoich obowiązków przez okres co najmniej czterech dni roboczych z rzędu. Dni ustawowo wolne od pracy nie wliczają się do Okresu Niezdolności do Pracy (Period of Incapacity for Work). O zasiłek mogą starać się osoby pomiędzy 16-65 rokiem życia, których tygodniowy dochód przekracza 84 funty.

Sposób wypłacania zasiłku

Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez pracodawcę przez okres 28 dni licząc od czwartego dnia choroby (niezdolności do pracy). SSP wypłacany jest w ten sam sposób co pensja, za dni, które normalnie spędzilibyśmy w pracy. Jeśli pracownicy opuszczają dzień pracy z powodu działalności w związku zawodowym, bądź innej organizacji nie przysługuje im prawo do świadczenia chorobowego. Również w przypadku pobierania pensji u kilku pracodawców istnieje możliwość otrzymania SSP z kilku źródeł.

Jak strać się o zasiłek chorobowy?

Każda firma może mieć własne procedury dotyczące przyznawania zasiłku, dlatego też należy możliwie najszybciej poinformować pracodawcę o swojej niezdolności do pracy. Pracodawca może wymagać zgłoszenia choroby na specjalnym formularzu, przed upływem 4 dni (bez weekendów i dni wolnych od pracy). Może skorzystać także z formularza SC2. Pracodawca może odmówić przyznania chorobowego jeśli został poinformowany o chorobie później niż 7 dni od jej rozpoczęcia. Pracownik ma obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego. Zwolnienie może być wystawione przez lekarza rodzinnego (sick note) , ale jeśli pracownik wypełni stosowne formularze nie ma obowiązku przedstawiania tej notatki w przeciągu pierwszych 7 dni choroby.

Jeśli pracodawca bezpodstawnie odmówił swojemu pracownikowi prawa do zasiłku chorobowego lub też zaniżył jego wartość, można zwrócić się o pomoc do najbliższego HM Revenue & Customs. W przypadku, gdy pracownikowi odmówiono wypłaty chorobowego może on także zgłosić się o pomoc także do social security office.

Kategorie: Wyjazd do Anglii, Wypadek w Anglii |

4 Odpowiedzi na “Zasiłek Chorobowy w Anglii- Statuory Sick Pay”

Komentarze


« Jak przesłać pieniądze do kraju? | Prawa i obowiązki pracownika w Anglii »