Wypadek drogowy w Anglii- ubezpieczenia komunikacyjne - odszkodowania

Opublikowano August 18, 2008, godz. 14:03 przez admin

W ostatnich latach praca na terenie Wielkiej Brytanii stała się bardzo popularna. Wyjeżdżając do Anglii warto zdobyć kilka podstawowych informacji na temat obowiązujących w tym kraju przepisów. Polacy bardzo często są niepoinformowani o przysługujących im prawach, co niesie za sobą wiele utrudnień i nieprzyjemności. W związku ze stale rosnącą liczbą samochodów na angielskich drogach, rośnie również liczba wypadków, w których bardzo często uczestniczą Polacy. Każda poszkodowana w wyniku wypadku drogowego osoba, niezależnie od kraju z jakiego pochodzi, może starać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne

Angielscy kierowcy już od lat 30-stych XX wieku zobowiązani są do wykupienia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. Polisa ta w Anglii nosi nazwę third party personal injury insurance, chroni ona sprawcę wypadku przed odpowiedzialnością za wyrządzone w wypadku osobom trzecim szkody. Polisa ta jest związana z konkretną osobą, a nie jak w to ma miejsce w Polsce z samochodem. Osoby nie posiadające ważnej polisy OC nie mają prawa do prowadzenia pojazdów. W Anglii obowiązuje także całkowity zakaz udostępniana swojego samochodu osobom nie posiadająym ubezpieczenia. w takim przypadku właściciel może być ukarany grzywną.

Sprawca wypadku ma obowiązek udostępnienia numeru swojej polisy poszkodowanemu, jeżeli nie może tego zrobić na miejscu wypadku, powinien w przeciągu 10-ciu najbliższych dni dostarczyć dane do komisariatu policji, który prowadzi sprawę.

Co powinna zrobić osoba biorąca udział w wypadku?

Bezpośrednio po wypadku, oczywiście w zależności o doznanych obrażeń powinniśmy się postarać o jak najwięcej informacji. Rzeczą najistotniejszą jest spisanie danych sprawcy i świadków zdarzenia. Sprawca wypadku ma obowiązek poinformowania poszkodowanych o numerze polisy oraz o nazwie ubezpieczalni, w której ma zawartą polisę OC. W Anglii w przypadku stłuczek i kolizji, w których nikt nie doznał poważniejszych obrażeń policja nie ma obowiązku przyjazdu na miejsce zdarzenia. W wielu przypadkach relacja telefoniczna jest wystarczająca. Jednak, gdy okoliczności wypadku są niejednoznaczne warto wezwać policję. Po wypadku powinniśmy się udać koniecznie na badania lekarskie. Pomoc lekarza jest konieczna nawet w przypadku, gdy nie odnieśliśmy poważniejszych obrażeń. Jeśli istnieje tylko taka możliwość powinniśmy sfotografować miejsce wypadku oraz wszystkie zniszczone w wyniku zdarzenia rzeczy. Z odpowiednią dokumentacją łatwiej będzie dochodzić należnych roszczeń i udowodnić doznane krzywdy.

Kategorie: Wypadek w Anglii, Wypadek w Szkocji |

2 Odpowiedzi na “Wypadek drogowy w Anglii- ubezpieczenia komunikacyjne - odszkodowania”

Komentarze


« Brak zapłaty za prace | Mieszkanie w Anglii - droga konieczność »