Prawo Pracy: Czy pracownik może pozostać bez opieki w miejscu pracy?

Opublikowano August 5, 2008, godz. 14:33 przez admin

Decydując się na pracę i mieszkanie za granica musimy przystosować się do panujących w danym kraju zasad i norm prawnych. Niestety nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, a w miejscu pracy bardzo często dochodzi do różnego typu wypadków. Poszkodowani mają prawo do odszkodowania, ale często z niego rezygnują ponieważ są częściowo obarczani winą za wypadek. Najlepszym sposobem, aby nie pozwolić sobie wmówić winy jest poznanie w podstawowym zakresie norm dotyczących obowiązków pracodawcy w Wielkiej Brytanii.

Jeśli chodzi o pozostawianie pracowników w danym miejscu bez należnej opieki, kwestia ta nie jest jednoznacznie regulowana przez angielskie prawo. Co prawda nie ma jednoznacznych przepisów mówiących o tym, że pracownik musi znajdować się pod stałym nadzorem przełożonego, ale z drugiej strony w wielu sytuacjach jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy. Ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swojemu pracownikowi godnych i bezpiecznych warunków pracy. Zgodnie z tym przepisem jeśli wypadek powstał na skutek nie zapewnienia pracownikowi należytej opieki i bezpiecznych warunków pracy wyłączną winę ponosi pracodawca. Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek Oceny zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy, zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa osób niezatrudnionych przez pracodawcę, a wynikających lub związanych z prowadzoną przez niego działalnością.

Generalnie angielskie prawo nie zabrania pracy na samodzielnych stanowiskach, ale pracodawca w takim wypadku musi ocenić kompetencje swojego pracownika do wykonywania danej pracy i zapewnić mu bezpieczne stanowisko pracy. Ocena ryzyka leży w kwestii pracodawcy, a nie zatrudnionego. W przypadku, gdy dana osoba nie jest w stanie wykonywać wybranego zajęcia samodzielnie pracodawca ma obowiązek zapewnienia mu pomocy innej osoby. Przepisy te obowiązują także w przypadku, gdy praca wykonywana jest na terenie innego zakładu pracy. W takim przypadku za bezpieczeństwo również odpowiada zatrudniający.

Jeśli pracodawca decyduje się na pozostawienie pracownika na osobnym stanowisku bez nadzoru musi zapewnić mu bezpieczeństwo na wypadek pożaru, wypadku, choroby, awarii sprzętu itp. W żadnym wypadku bez nadzoru nie mogą pozostawać osoby pracujące przy instalacjach elektrycznych, prace niebezpieczne w pomieszczeniach zamkniętych, prace ratownicze itp.

Aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich kursów i szkoleń. Ponadto nasz przełożony odpowiada za stan techniczny maszyn i sprzętu używanego w miejscu pracy. Osoby, które odniosły obrażenia w wypadku lub też zapadły na chorobę zawodową w wyniku zaniedbań ze strony pracodawcy mają prawo do uzyskania odszkodowania.

Kategorie: Wypadek w Anglii, Wypadek w Irlandii, Wypadek w Szkocji |

Brak odpowiedzi na “Prawo Pracy: Czy pracownik może pozostać bez opieki w miejscu pracy?”

Komentarze


« Polacy w Szkocji: kwalifikacje pracowników | Czy wypadek przy pracy musi być zgłoszony? »