Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w UK

Opublikowano August 12, 2008, godz. 12:18 przez admin

Podobnie do większości krajów Unii Europejskiej, także w Anglii działa system obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego pokrywane są między innymi podstawowe usługi medyczne. Zapewnia nam ono także pomoc lekarza pierwszego kontaktu. Posiadanie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Anglii jest obowiązkowe.

W Anglii instytucją odpowiedzialną za obowiązkowe ubezpieczenie społeczne jest National Insurance Contributions, instytucję tę można identyfikować z polskim Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W Anglii obowiązek posiadania ubezpieczenia społecznego ma każdy obywatel, który ukończył 16-sty rok życia, a nie osiągnął wieku emerytalnego i jego zarobki są wyższe niż najniższa krajowa.

Każda osoba legalnie zatrudniona na terenie Anglii musi posiadać National Insurance Number (NIN) jest on odpowiednikiem polskiego numeru NIP i PESEL. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, każda osoba ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia społecznego w kraju, w którym pracuje, ale prawo do emerytury przysługuje nam dopiero po przepracowaniu pełnego roku. Świadczenie jest wypłacane proporcjonalnie do osiąganych przez nas dochodów zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju.

Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jest potrącana każdorazowo z naszej pensji przez pracodawcę. Wynosi ona 11% wraz z podatkiem. Jedynie osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia są zobowiązane do samodzielnego odprowadzania składki, nie jest to jednak tak skomplikowane jak w Polsce i nie wymaga wielu formalności.

Informacje na temat ubezpieczenia społecznego najlepiej uzyskać od pracodawcy, który poinformuje nas o jego wysokości. Ponadto można też w tym celu skontaktować się z Jobcentre , albo z którymś z oddziałów Social Security Office. W Anglii działa także specjalna infolinia 0845 9 154811 pod którą można kierować wszelkie wątpliwości dotyczące National Insurance.

Kategorie: Służba zdrowia w UK, Wyjazd do Anglii, Wypadek w Anglii |

Brak odpowiedzi na “Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w UK”

Komentarze


« Życie w Anglii: Pomoc lekarza rodzinnego | Pomoc ofiarom przestępstw w Wielkiej Brytanii »