Czy wypadek przy pracy musi być zgłoszony?

Opublikowano August 5, 2008, godz. 14:56 przez admin

W miejscu pracy bardzo często dochodzi do różnego typu wypadków. Ich przyczyny są różne, ale bardzo często do wypadku przyczynia się nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Niewątpliwie zaniedbania pracodawców i przełożonych w tej kwestii mają bardzo często tragiczne skutki dla pracowników. Niejednokrotnie przełożeni wykorzystują nieznajomość prawa przez pracowników z Polski, nie informując ich o przysługującym im prawie do odszkodowania.

Zgodnie z normami panującymi na wyspach każda osoba, która na ucierpiała na skutek wypadku przy pracy, bądź też choroby zawodowej ma prawo do uzyskania odszkodowania. Poszkodowani jednak bardzo często rezygnują z roszczeń. Do głównych przyczyn tego stanu rzeczy należą obawa przed utratą miejsca pracy oraz brak dowodów w sprawie.

Aby ustrzec się przed niepotrzebnymi problemami i nieporozumieniami oraz aby zapewnić sobie dowody swojej niewinności w sprawie wypadku przy pracy, każde tego typu zgłoszenie warto zgłosić. Na pewno pierwszym krokiem jest poinformowanie przełożonego, który powinien natychmiast zareagować i zapewnić poszkodowanemu profesjonalną pomoc. Ma on obowiązek sporządzenia notatki opisującej okoliczności wypadku.

Ponadto wszystkie wypadki i zdarzenia niebezpieczne można zgłaszać do Incident Contact Centre (ICC) . Podobne zdarzenia można także zgłaszać bezpośrednio do HSE lub do władz lokalnych.

Wypadki przy pracy można zgłaszać: pod następującym numerem telefonu:: 0845 3009923 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 do 17.00)

przez Internet: www.riddor.gov.uk faksem: - 0845 3009924 (na formularzu zgłaszania wypadków)

lub listownie: Incident Contact Centre, Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3GG

Kategorie: Wypadek w Anglii |

2 Odpowiedzi na “Czy wypadek przy pracy musi być zgłoszony?”

Komentarze


« Prawo Pracy: Czy pracownik może pozostać bez opieki w miejscu pracy? | Prawa Pracownika: odpoczynek w trakcie pracy »