CICA - odszkodowania za pobicie w UK

Opublikowano July 17, 2008, godz. 13:38 przez admin

Na czym polega działalność Criminal Injuries Compensation Authority?
Funkcją CICA (Criminal Injuries Compensation Authority) jest przyznawanie odszkodowań osobom, które odniosły obrażenia, zarówno psychiczne, jak i fizyczne w wyniku aktu przemocy. Obrażenie musi nastąpić na terenie Wielkiej Brytanii oraz być wystarczająco poważne by spełniało warunki tzw. minimalnej taryfy odszkodowania (minimal tariff award).

W sytuacji, gdy nastąpiła śmierć osoby poszkodowanej bezpośrednio w wyniku doznanych obrażeń, krewni oraz osoby bedące pod jej opieką mają prawo żądać odszkodowania.

Kto moze ubiegac sie o odszkodowanie w ramach CICA?
O odszkodowanie może sie ubiegać ofiara aktu przemocy, który nastąpił na terenie Wielkiej Brytanii. Termin przedawnienia wynosi 2 lata, zatem istotne jest żeby aplikację złożyć w ciągu 2 lat od daty zaistnienia incydentu. Nie jest wykluczone, że aplikacje złożone po upływie tego terminu nadal będą brane pod uwagę, jeżeli jest to usprawiedliwione w danej sytuacji. Osoba poszkodowana powinna jak najszybciej, osobiście poinformować policję o zaistniałym zdarzeniu, chyba że jest to niemożliwe z powodu obrażeń jakie odniosła. Aplikacja osoby poszkodowanej może zostać odrzucona ze względu na jej zachowanie przed lub w czasie wypadku, fakt bycia notowanym oraz brak współpracy z policją.


Za co można otrzymać odszkodowanie?

Ofiara aktu przemocy może dochodzić trzech rodzajów odszkodowań. Po pierwsze, przysługiwać jej będzie odszkodowanie za doznane obrażenia, zarówno fizyczne jak i psychiczne. Po drugie, zwrot utraty zarobków. Można dochodzić tego typu odszkodowania tylko wtedy, gdy osoba poszkodowana utraciła zarobki przez okres dluższy niż 28 tygodni. Po trzecie, odszkodowanie za tzw. specjalne wydatki. Do tej grupy należą między innymi takie wydatki jak koszty podróży, koszty opieki zdrowotnej itp.

W jakiej wysokości odszkodowania można się spodziwać?
Wysokość odszkodowania zależna jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Specjalnie opracowana taryfa obejmuje 25 poziomów odszkodowania. Najnizsze z nich wynosi 1,000 funtów, natomiast najwyższe 250,000 funtów. Do przyznanej sumy dolicza sie odszkodowanie za utrate zarobków i odszkodowanie za wydatki specjalne, jeżeli osoba poszkodowana kwalifikuje sie do takiego odszkodowania. Wysokość tego typu odszkodowania nie przekracza 250,000 funtów. Zatem najwyższa wartość odszkodowania przyznawana w ramach CICA wynosi 500,000 funtów.

Jak długi jest czas oczekiwania na odszkodowanie?
Czas oczekiwania na odszkodowanie różni sie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Pracownicy CICA staraja sie podjąć decyzję w ciągu 12 miesiecy od otrzymania aplikacji. W sprawach, gdzie ustalenie wysokości należnego odszkodowania jest utrudnione z uwagi na toczącą się rozprawę sądową bądź gdy w rachubę wchodzi utrata zarobków w przyszłości i przyszłe koszty opieki zdrowotnej, wówczas czas oczekiwania na odszkodowanie znacznie się wydłuży. W takich sytuacjach w ciagu 12 miesiecy podjęta będzie jedynie decyzja co do zasadnosci odszkodowania, natomiast decyzja co do jego ewentualnej wysokości zapadnie dopiero po zgromadzeniu wszelkich niezbędnych informacji. W takich sytuacjach mozliwe jest wypłacenie części odszkodowania do czasu podjecia ostatecznej decyzji.

Kto zajmuje się przyznawaniem odszkodowań w ramach Criminal Injuries Claim Authority?
Rozpoznawaniem poszczególnych aplikacji zajmują sie urzędnicy tzw. Criminal Authority. Istnieje możliwość odwołania sie od ich decyzji. W takim przypadku należy skierować się do urzędników wyższego szczebla tzw. adjudicators.

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temet procedury składania wniosków i do kogo można zwrócić się o pomoc?
Szczegółowe informacje, jak również aplikacje do wypełnienia można znaleźć na stronie internetowej www.cica.gov.uk. Pomocy w wypełnieniu aplikacji należy szukać w angielskich kancelariach prawnych oraz firmach specjalizujacych sie w roszczeniach z tytulu szkód osobistych.

Kategorie: Wypadek w Anglii |

2 Odpowiedzi na “CICA - odszkodowania za pobicie w UK”

Komentarze


« Odszkodowania z MIB | Chorobowe w Anglii - świadczenia socjalne »