Zasiłek rodzinny w Anglii

Opublikowano September 10, 2008, godz. 14:38 przez admin

Osoby mieszkające na terenie Wielkiej Brytanii i opłacający tam składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne przez okres powyżej 12 miesięcy mają prawo do korzystania z pełni świadczeń socjalnych. System tych różnego rodzaju zasiłków i dotacji w UK jest bardzo rozbudowany. Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w UK różnią się nieco odmienne niż w Polsce, dlatego też nasi rodacy bardzo często nie są świadomi jakie środki finansowe im przysługują. W UK działa bardzo szeroki system świadczeń socjalnych dlatego też istnieje możliwość skorzystania z szerokich ulg i dopłat.

Najbardziej popularnym świadczeniem jest Child Benefit czyli zasiłek na dzieci.Ma on na celu przede wszystkim wspieranie rodzin utrzymujących jedno lub większą ilość dzieci. Zasiłek należy się każdej rodzinie, która posiada dziecko, niezależnie od wysokości dochodu. Jego suma nie jest wysoka, ale pozwala ona chociaż na częściowe zaspokojenie potrzeb dziecka. Rodziny o niskim dochodzie mogą dodatkowo starać się o przyznanie Child Tax Credit. Jest to zasiłek przysługujący osobom, o niskim dochodzie wychowującym dzieci poniżej 15-stego roku życia. O przyznanie zasiłku można się starać również dla uczących się dzieci między 16, a 18 rokiem życia. Zasiłek przyznawany jest na podstawie rocznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Osoby o niskich zarobkach mają prawo do starania się o Working Tax Credit. Jest to dodatek dla osób pracujących, uzyskujących niskie dochody. O ten rodzaj zapomogi mogą starać się osoby zarówno zatrudnione na stałym etacie, jak i osoby prowadzące własną działalność (samozatrudniające). Dodatkowo zasiłek ten może być zwiększony dla osób niepełnosprawnych (posiadających grupę inwalidzką). Dodatkowo osoby czynne zawodowo mogą starać się o częściowy zwrot kosztów związanych z wynajęciem opiekunki.

Zgodnie z prawem obowiązującym w UE obywatele mają prawo do korzystania z zasiłku rodzinnego tylko w jednym kraju. Pobieranie tych świadczeń zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce jest bezprawne i nieuzasadnione. Nie przestrzegania tej zasady może grozić surowymi karami finansowymi. Z punktu widzenia polskich emigrantów w UK otrzymywanie zasiłku w Wielkiej Brytanii jest o wiele bardziej korzystne niż otrzymywanie zasiłku w Polsce.

Kategorie: Wyjazd do Anglii |

Brak odpowiedzi na “Zasiłek rodzinny w Anglii”

Komentarze


« Praca w Anglii: rekrutacja pracowników | Zasiłek dla bezrobotnych »