Edukacja w UK

Opublikowano September 8, 2008, godz. 14:34 przez admin

Niejednokrotnie na wyjazd do Wielkiej Brytanii decydują się całe rodziny. Często zbyt długa rozłąka i tęsknota stają sie głównym powodem decyzji o emigracji. Osoby planujący dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii wraz ze swoimi dziećmi powinny zapewnić im nie tylko odpowiednie warunki mieszkaniowe, ale i zatroszczyć się o ich edukację. System edukacyjny w Wielkiej Brytanii różni się od polskiego. Na wyspach obowiązek chodzenia do szkoły mają dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 16 lat. Brytyjska młodzież po zakończeniu obowiązkowej edukacji zwykle decyduje się jednak na dalszą naukę, aby zapewnić sobie jak najlepsze perspektywy na przyszłość.

Jak zadbać o edukację dziecka w UK?

Jeśli dziecko znajduje się w przedziale od 3-7 lat nie ma większego problemu, może ono rozpocząć naukę z równolatkami i bardzo szybko uzupełni braki programowe. Problemy bardzo często pojawiają się u dzieci starszych i młodzieży. Jeśli decydujemy się na wyjazd z dzieckiem starszym niż 7 lat, ale mieszczącym się w przedziale wiekowym wobec, którego występuje obowiązek chodzenia do szkoły powinniśmy o tym przede wszystkim powiadomić o wyjeździe dyrektora polskiej placówki, w której dotychczas uczyło się dziecko. Niezbędne będzie także powiadomienie odpowiednich urzędników w Urzędzie Gminy. Kolejnym krokiem jest zasięgnięcie informacji w Konsulacie UK w Polsce, jakie dokumenty będziemy musieli dostarczyć, aby dziecko zostało przyjęte do szkoły na terenie Anglii.

Sposoby wypełnienia obowiązku szkolnego:

W związku z integracją europejską i otwarciem granic społeczeństwo europejskie stało się bardzo mobilne. Dlatego też opracowano kilka możliwości wypełniania obowiązku szkolnego. Pierwszym i najbardziej popularnym sposobem jest zapisanie dziecka do szkoły w kraju, w którym obecnie przebywa i kształcenie zgodnie z obowiązującym w nim system edukacji. Coraz większą popularnością cieszą się także polskie szkoły w UK. W EU działa także sieć szkół europejskich działających w oparciu o Konwencje o Statucie Szkół Europejskich. Rozwój techniki stworzył także możliwość edukacji korespondencyjnej on-line.

Polskie szkoły na terenie UK

Stale rosnącą liczba polskich emigrantów w UK rośnie stale zainteresowanie polskimi szkołami. Szkoły te działają pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej i zapewniają swoim wychowankom naukę języka ojczystego. Zajęcia w polskich szkołach z reguły odbywają się raz w tygodniu. Oprócz nauki języka zapewniają one także zajęcia z historii polski, geografii polski, wiedzy o społeczeństwie. Niestety instytucje nie są finansowane z budżetu państwa i często borykają się z problemami finansowymi. Nauka dotowana jest bardzo często z budżetu polonijnych organizacji i różnego rodzaju fundacji. Niewątpliwą zaletą tych szkół jest fakt, iż dzieci mają możliwość zgłębienia informacji na temat kraju z którego pochodzą, nie tracą kontaktu z kulturą polską oraz mają możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami.

Problemy związane z nauką w UK

Jednym z najczęstszych i najbardziej powszechnych problemów polskich dzieci w UK jest bariera językowa. Jednak stanowi ona spory problem jedynie w przeciągu kilku pierwszych miesięcy po przyjeździe z Polski. Dzieci bardzo szybko uzupełniają różnice programowe i uczą się nowego języka. Bardzo dużym problemem występującym w brytyjskich szkołach zarówno prywatnych jak i publicznych jest przemoc. Jej ofiarą bardzo często padają dzieci obcokrajowców które znalazły się w nowym środowisku i niełatwo jest im się oswoić ze zmianą otoczenia. Rodzice powinny zwracać szczególną uwagę na tego typu incydenty i natychmiast informować o nich nauczycieli lub dyrekcje szkoły, do której uczęszczają ich dzieci. Należy pamiętać, że tego typu sprawy są bardzo delikatne, ale wymagają podjęcia zdecydowanych kroków. Osoby poszkodowane w wyniku przemocy w szkole mogą szukać pomoc pod numerem bezpłatnej infolinii: 0800 1111.

Kategorie: Wyjazd do Anglii |

Brak odpowiedzi na “Edukacja w UK”

Komentarze


« Praca w Anglii: Opiekunowie i Opiekunki | Praca w Anglii: rekrutacja pracowników »