Prawo Pracy: Zwolnienie z pracy Irlandia

Opublikowano August 1, 2008, godz. 13:04 przez admin

Wielu zatrudnionych za granicą Polaków boi się zgłaszać o nieprawidłowościach w swoim miejscu pracy. Przełożeni często nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy lub też ignorują prawa pracownika do czasu wolnego. Jednym z głównych powodów zaniechania roszczenia swoich praw jest obawa przed utratą miejsca pracy.

Bezpodstawne zwolnienie z pracy:

W Irlandii od 1977 roku istnieje ustawa, która reguluje kwestie niesłusznego zwolnienia pracownika. Mówi ona, że pracodawca nie może zwolnić pracownika zatrudnionego powyżej 12 miesięcy w danym miejscu bez podania konkretnej przyczyny. Pracownicy bezpodstawnie zwolnieni z pracy mają prawo do złożenia skargi na swojego pracodawcę. W przypadku, gdy jesteśmy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy, roszczenia także należy kierować przeciwko zakładowi, w którym pracujemy, a nie przeciwko pośrednikowi. Pracodawca nie może zwolnić pracownika z powodów rasowych, religijnych czy też z powodu wytoczonego przeciwko niemu procesowi cywilnemu, działalności w związkach zawodowych. Zwolnienie za uzasadnione można uznać wtedy, gdy powodem zwolnienia jest: redukcja etatów, brak konkretnych pracownika, niewłaściwe lub nierzetelne wypełnianie obowiązków itp.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Minimalny okres wypowiedzenia umowy o pracę w Irlandii jest regulowany ustawą. Okres wypowiedzenia oczywiście jest różny dla poszczególnych rodzajów umów o pracę oraz zależy od długości stażu pracy.Generalnie przy umowie na czas nieokreślony występuje minimalny 7-dniowy okres wypowiedzenia. Jednak czas ten rośnie wraz ze stażem pracy, ponieważ jeśli pracujemy u danego pracodawcy zatrudnieni jesteśmy od 2 do 5 lat obowiązuje go 14-dniowy okres wypowiedzenia. Pracownikom ze stażem pracy od 5 do 10 lat można wypowiedzieć umowę z 4-tygodniowym wyprzedzeniem, tym który przepracowali od 10-15 lat z 6-tygodniowym. Osoby, które pracują w jednym miejscu ponad 15 lat muszą być uprzedzone o wypowiedzenie co najmniej 8 tygodni wcześniej.

Gdzie szukać pomocy:


Biuro Informacji ds. Praw Pracowniczych (Employment Rights Information Unit):
tel: (059) 9178990.
Linia telefoniczna dla osób dzwoniących spoza Dublina:
1890 80 80 90.
www.employmentrights.ie e-mail: info@employmentrights.ie

Inspektorat Pracy (Labour Inspectorate Section)
tel: (01) 631 3322 faks: (01) 631 3279.
Linia telefoniczna dla osób dzwoniących spoza Dublina:
1890 220 222

Wydział Pozwoleń na Pracę (Work Permits Section):
tel: (01) 631 3333/631 3308 faks: (01) 631 3268.
Linia telefoniczna dla osób dzwoniących spoza Dublina:
1890 201 616.
www.entemp.ie e-mail: workpermits@entemp.ie

Apelacyjny Sąd ds. Zatrudnienia (Employment Appeals Tribunal)
tel: (01) 631 2121 faks: (01) 631 3266.
Tańsza linia telefoniczna dla osób dzwoniących spoza Dublina:
1890 220 222

Biuro Pełnomocnika ds. Praw Pracowniczych (Rights Commissioner Service)
Komisja ds. Kodeksu Pracy (Labour Relations Commission)
tel: (01) 613 6700 faks: (01) 613 6701.
Linia telefoniczna dla osób dzwoniących spoza Dublina:
1890 220 227.
www.lrc.ie e-mail: info@lrc.ie

Sąd ds. Kodeksu Pracy i Stosunków Prawnych (Labour Court)
tel: (01) 613 6666 faks: (01) 613 6667.
Linia telefoniczna dla osób dzwoniących spoza Dublina:
1890 220 228.
www.labourcourt.ie e-mail: info@labourcourt.ie

Kategorie: Praca w Irlandii |

Jedna odpowiedź na “Prawo Pracy: Zwolnienie z pracy Irlandia”

Komentarze


« Prawo w Irlandii - prawa pracownika | Praca w UK: National Insurance »