Podstawowe prawa polskich pracowników w Irlandii

Opublikowano September 23, 2008, godz. 11:15 przez admin

Obecnie wielu naszych rodaków emigruje za granicę w poszukiwaniu lepszej pracy. Niestety sytuacja na polskim rynku pracy ciągle nie jest najlepsze co zmusza do emigracji głównie ludzi młodych i przedsiębiorczych. W Irlandii była jednym z pierwszych krajów Unii Europejskiej, który otwarł swój rynek pracy dla pracowników z Polski.
Niestety życie w tym kraju nie zawsze okazuje się łatwe i przyjemne. Polacy pracujący w Irlandii często narażeni są na różnego typu problemy i nieporozumienia. Przeprowadzka do innego kraju zawsze łączy się ze zmianą dotychczasowego środowiska życia i zderzeniem z obcą kulturą.
Aby ułatwić sobie start w nowym kraju, warto poznać podstawowe prawa pracownika obowiązujące w Irlandii. Pomoże nam to niewątpliwie w uniknięciu wielu nieporozumień i niedogodności. Podstawową zasadą dotyczącą Polaków pracujących w tym kraju jest fakt, iż obowiązują nas te same prawa i obowiązki co rdzennych mieszkańców. Warunki zatrudnienia są zawsze ustalane w indywidualnej umowie pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. To ona ustala podstawowe kwestie dotyczące wysokości wynagrodzenia. Należy pamiętać o fakcie iż stawka godzinowa zawarta w umowie nie może być niższa od płacy minimalnej regulowanej ustawą. Indywidualne warunki ustalone w umowie o pracę nie mogą być jednak gorsze niż minimalne normy ustalone przez Irlandzkie prawo pracy. Każdemu pracownikowi przysługują przywileje regulowane w ustawie.
Najistotniejszą kwestią przy zawieraniu umowy o prace jest zadbanie o fakt by przyszły pracodawca podał dokładną nazwę firmy wraz z adresem jej siedziby. W umowie muszą ponadto znajdować się informacje na temat terminu wypłaty wynagrodzenia oraz czasu wykonywania pracy. Irlandzkie prawo pracy reguluje także kwestie związane ze zwolnieniem pracownika, zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu pracy, przysługującym mu urlopem itp.
W razie problemów wszelkie skargi i wątpliwości można kierować po adres Biura Informacji ds Pracowniczych w Irlandii:

Department of Enterprise, Trade and Employment
Davitt House, Adelaide Road , Dublin 2
Tel No: (01) 631 3131. Fax No: (01) 631 3329

Kategorie: Praca w Irlandii |

Brak odpowiedzi na “Podstawowe prawa polskich pracowników w Irlandii”

Komentarze


« Jak założyć konto bankowe w Irlandii | Złe warunki pracy odszkodowanie w UK »