Czas pracy i pałaca minimalna w Irlandii

Opublikowano October 2, 2008, godz. 18:44 przez admin

Kwestie dotyczące czasu pracy w Irlandii regulowane są ściśle przez stosowne przepisy Prawa Pracy tj. Ustawę o Zatrudnieniu oraz Ustawę o Organizacji Pracy. Normy dotyczące maksymalnego czasu pracy są w Irlandii ściśle egzekwowane przez Inspekcję Pracy oraz Departament ds Praw Pracowników.

Zgodnie z obowiązującym w Irlandii prawem, pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin (cały etat ) nie może pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo. Ponadto każdemu przysługuje w tygodniu jeden dziań wolny od pracy. Irlandzkie prawo stanowi iż zatrudniony ma prawo do jedenastogodzinnego, ciągłego odpoczynku w ciągu doby. Irlandzki kodeks pracy reguluje także minimalny czas odpoczynku w trakcie pracy. Zgodnie z obowiązującymi w tym kraju normami pracownik po przepracowaniu 4,5 godziny ma prawo do 15 minutowej przerwy, natomiast po
przepracowaniu 6 godzin parownikom przysługuje półgodzinna przerwa. Irlandzkie prawo reguluje także kwestie płatności za nadgodziny. Zgodnie z zasadami prawnikowi który pracuje w niedziele należy się w zamian dzień płatnego urlopu w dowolnym dniu tygodnia lub też dodatkowa premia.
Jeśli chodzi o kwestie związane z urlopem to irlandzkie prawo przewiduje iż każdemu pracownikowi należą się cztery tygodnie pełnopłatnego urlopu w przeciągu roku.

Oprócz czasu pracy irlandzkie prawo reguluje także kwestię wynagrodzenia pracownika za wykonywaną pracę. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona głównie od rodzaju wykonywanej pracy oraz od czasu pracy. Wysokość wypłaty ustalana jest zawsze w indywidualnej umowie pracownika z pracodawcą. Istnieją jednak przepisy mówiące iż godzinowa stawka wypłacana pracownikowi nie może być niższa niż 7,86 euro brutto. Istnieją jednak branże, w których obowiązuję wyższa składka minimalna. Należą do nich między innymi: przemysł ciężki. budownictwo, praca w przemyśle energetycznym czy też handel. W razie ustalenia przez pracodawcy stawki niższej niż płaca minimalna swoją skargę należy skierować do państwowej Inspekcji Pracy.

Kategorie: Praca w Irlandii |

Brak odpowiedzi na “Czas pracy i pałaca minimalna w Irlandii”

Komentarze


« Sick pay w Anglii | Co to jest numer PPS »