Zwolnienie pracownika w Anglii

Opublikowano July 31, 2008, godz. 11:06 przez admin

Wszystkich obywateli Unii Europejskiej (w tym Polski) obowiązują na terenie Wielkiej Brytanii takie same prawa i obowiązki jak rdzennych mieszkańców. Obcokrajowcy często jednak nie zdają sobie sprawy z przysługujących im praw, co niejednokrotnie wykorzystywane jest przez przełożonych i pracodawców.

Czym jest Citizen Advice Bureau?

Aby zapobiec łamaniu praw obywatelskich i zapewnić profesjonalną pomoc wszystkim osobom przebywającym w UK już w 1939 roku w Wielkiej Brytanii poswatała instytucja o nazwie Citizen Advice Bureau (CAB), czyli Biuro Porad Obywatelskich. Instytucja ta działa na zasadzie wolontariatu, czyli za pomoc jej pracowników nie trzeba nic płacić. CAB współpracuje z innymi placówkami i fundacjami na terenie UK, które zajmują się pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Instytucja udziela pomocy każdemu, kto o nią poprosi niezależnie od rasy wyznania czy miejsca urodzenia. Do Citizen Advice Bureau możemy zwrócić się praktycznie z każdym problemem.

Pomoc polskim emigrantom na terenie UK

W związku z dużą liczbą polskich emigrantów w UK Citizen Advice Bureau zatrudniło wielu wolontariuszy posługujących się językiem polskim, ponadto działa również specjalna infolinia pod którą pracujący w Anglii Polacy mogą zgłaszać swoje problemy. CAB bardzo często udziela pomocy osobom oszukanym przez pracodawców. Do biura mogą zgłaszać się osoby, które zostały bezpodstawnie zwolnione z pracy lub nie została wypłacona im należna pensja. Pracownicy CAB bardzo często pomagają w formułowaniu odpowiednich pism i w załatwianiu formalności związanych z codziennym funkcjonowaniem w UK. Do instytucji mogą zgłosić się osoby, które spotykają się z prześladowaniem rasowym, bądź też mobbingiem w miejscu pracy. Pracownicy biura udzielają pomocy i porad także osobom pracującym w UK nielegalnie. Wolontariusze zobowiązani są do nie udzielania informacji instytucją zewnętrznym bez zgody osoby zgłaszającej problem. Także zwracając się o pomoc do CAB mamy pewność, że poufne informacje nie dostaną się w niepowołane ręce.

Pomoc socjalna w Anglii

Polacy pracujący za granicą często z powodu bariery językowej i nieznajomości procedur nie występują o należne im zasiłki i świadczenia socjalne. Pracownicy CAB pomagają w zgromadzeniu niezbędnych zaświadczeń i wypełnieniu niezbędnych dokumentów i podań. Wolontariusze udzielają informacji jak uzyskać zasiłek na dziecko, rentę, świadczenia chorobowe itp. Więc jeśli nie posiadamy niezbędnej wiedzy na temat załatwiania formalności na terenie w Anglii zawsze możemy poprosić o poradę w najbliższym Citizen Advice Bureau.

Na terenie UK działa obecnie ponad 3 tysiące placówek CAB, zatrudniają one łącznie ponad 20 tysięcy pracowników. Dane statystyczne wskazują, że instytucja rocznie pomaga w rozwiązaniu pond 5 milionów spraw. CAB posiada swoją placówkę w prawie każdym mieście, adresy biur można znaleźć na stronie http://www.citizensadvice.org.uk. Każda osoba potrzebująca pomocy lub porady w jakiejś sprawie ma prawo do skorzystania z pomocy wolontariuszy CAB.

Kategorie: Poradnik Pracownika |

Brak odpowiedzi na “Zwolnienie pracownika w Anglii”

Komentarze


« Znajomość języków obcych | Jak szukać pracy w Anglii? »