Świadczenia socjalne w UK- emerytura dla emigrantów

Opublikowano August 27, 2008, godz. 14:15 przez admin

Większość krajów Unii Europejskiej ma swój odrębny system emerytalne. Także Wielka Brytania wyróżnia się własnym wewnętrznymi zasadami regulującymi sposób przyznawania świadczeń ubezpieczonym. Osoby legalnie zatrudnione na terenie Wielkiej Brytania, a co za tym idzie posiadające obowiązkowe ubezpieczenie społeczne mają prawo do świadczeń socjalnych za równo w przypadku choroby, nieszczęśliwego wypadku, bądź też osiągnięcia wieku emerytalnego. Poszczególne kraje podpisały stosowne porozumienia, które regulują kwestię wypłacania emerytur emigrantom.

Każda osoba legalnie zatrudniona na terenie Anglii opłaca obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i posługuje się unikalnym numerem ewidencji National Insurance Number NIN. Wysokość składki, a co za tym idzie wysokość naszej emerytury uzależniona jest od zarobków. Rozliczenie na ubezpieczenie społeczne tzw payslipach pracownicy powinni regularnie otrzymywać od swojego pracodawcy. Na dokumencie powinna się znajdować wysokość dochodu brutto oraz suma przekazywana na ubezpieczenie społeczne.

Bardzo wiele wątpliwości mają osoby, które przez część życia pracowały w Polsce. Osoby te bardzo często nie wiedzą w jak sposób zostaną wyliczone ich emerytury. Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że kwestie rozliczania takich osób uwzględniono w porozumieniach emerytalnych pomiędzy obydwoma państwami. Zgodnie z ustaleniami emerytury zostaną wyliczone poprzez zsumowanie lat przepracowanych w poszczególnych krajach UE. Tak, więc osoby ubiegające się o emeryturę na wyspach mają pełne prawo do wnioskowania o uwzględnienie lat przepracowanych w Polsce (lub innym kraju UE).

Kiedy można otrzymać emeryturę?

O emeryturę emigranci mogą starać się zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce i zostanie ona wyliczona i przyznana zgodnie z regułami obowiązującymi w tym kraju. Wiek emerytalny w UK i Polsce jest na razie jednolity 65-lat mężczyźni, 60-lat kobiety, ale prawdopodobnie już w 2010 roku wiek emerytalny kobiet w Wielkiej Brytanii zostanie podniesiony również do 65 lat. Pełną emeryturę na wyspach można otrzymać dopiero po przepracowaniu pełnych 44 lat w przypadku mężczyzn, a 39 lat w przypadku kobiet. W uzasadnionych przypadkach do lat pracy zaliczony jest okres, w którym nie jesteśmy zatrudnieni. W UK wprowadzono także Państwową Emeryturę Dodatkową, która zależy od wysokości odprowadzanych stawek, a nie od ilości przepracowanych lat jak w przypadku Podstawowej Emerytury Państwowej.

Kto wypłaca emeryturę?

Za wypłacanie emerytury odpowiedzialna jest instytucja, która decyduje o jej przyznaniu, na zasadach obowiązujących w danym państwie Unii Europejskiej i przy zachowaniu porozumień w tej kwestii pomiędzy poszczególnymi krajami. Nawet w przypadku, gdy emigrant na emeryturze zdecyduje się na powrót do kraju, będzie otrzymywać pieniądze z odpowiedniej instytucji Brytyjskiej. Istnieje również możliwość otrzymywania podwójnej emerytury. W Wielkiej Brytanii istnieje również możliwość ubezpieczenia prywatnego. Składki odprowadzane na ubezpieczenie emerytalne są dodatkowo objęte ulgami podatkowymi. W przypadku wykupienie dodatkowej polisy, można wnioskować o obniżenie składki na podstawowe ubezpieczenie społeczne, w takim wypadku obywatel ma jednak prawo wyłącznie do Podstawowej Emerytury Państwowej.

Brytyjski system emerytalny, jest bardzo jasny i czytelna, a zasady przyznawania i wyliczania emerytury są bardzo oczywiste. Większość mieszkańców, chcąc zapewnić sobie godziwy byt na emeryturze, korzysta z możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia społecznego, które jest dopełnieniem emerytury państwowej.

Kategorie: Poradnik Pracownika, Wyjazd do Anglii |

Jedna odpowiedź na “Świadczenia socjalne w UK- emerytura dla emigrantów”

Komentarze


« Prawa i obowiązki pracownika w Anglii | Poszukiwanie Pracy: agencje pośredniczące »