WRS - Worker Registration Scheme - rejestracja

Opublikowano August 14, 2008, godz. 14:03 przez admin

Wszyscy obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej mają prawo do swobodnego podejmowania pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Polacy chcący rozpocząć pracę za na terenie Anglii nie muszą załatwiać żadnych dodatkowych zezwoleń, bądź zaświadczeń. Nasi rodacy mają również prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na zasadzie samozatrudnienia.

Jedną z podstawowych i najważniejszych kwestii do załatwienia po przyjeździe do Anglii jest rejestracja w programie WRS czyli Worker Registration Scheme. Każda osoba zatrudniona w UK powyżej jednego miesiąca ma obowiązek zgłoszenia się do Home Office i zarejestrowania się w programie. Nie dopilnowanie tej kwestii niesie za sobą poważne konsekwencje może grozić nawet zwolnieniem z pracy, a w skrajnych przypadkach także deportacją. Dodatkowo przed przepracowaniem pełnego roku każdorazowa zmiana miejsca zatrudnienia wymaga zgłoszenia w WRS. Dopiero po przepracowaniu 12 miesięcy na terenie Anglii i nabyciu prawa do świadczeń socjalnych jesteśmy zwolnieni z obowiązku rejestrowania się w tym programie. Polacy po upływie tego okresu mogą starać się również Residence Permit czyli kartę stałego pobytu, która nadaje im takie same przywileje jak rdzennym mieszkańcom Anglii. Osoby posiadające Residence Permit mają pełne prawo do korzystania z świadczeń socjalnych, starania się o różnego rodzaju zasiłki i zapomogi.

Aby zarejestrować się w WRS trzeba złożyć odpowiednie dokumenty do Home Office formularze należy wysłać listem poleconym, dla pewności warto zachować potwierdzenie nadania przesyłki. Oprócz odpowiedniego formularza trzeba wysłać także dowód osobisty, 2 zdjęcia paszportowe, kopię umowy o pracę oraz dokonać wpłaty w wysokości 70 funtów na wskazane konto. Wnioski wypełnione w sposób nieprawidłowy, bądź niekompletne mogą zostać odrzucone, dlatego też przy wypełnianiu formularza należy zwrócić uwagę na wszystkie rubryki i pouczenia. W razie problemów ze zrozumieniem dokumentu należy zwrócić się o pomoc do osób trzecich, ponieważ niewłaściwe wypełnienie formularza spowoduje odrzucenie wniosku. Rejestracji w WRS najlepiej dokonać już po wyrobieniu numeru NIN.

Jeśli nasz wniosek został wypełniony w sposób prawidłowy i dostarczyliśmy do Home Office wszystkie wymagane dokumenty na potwierdzenie otrzymamy kartę rejestracyjną oraz stosowne zaświadczenie o dokonaniu rejestracji. Dokument ten traci jednak ważność w przypadku, gdy zmienimy miejsce pracy. Przy ponownej rejestracji w WRS nie pobiera się po raz kolejny opłaty. Dopiero po rejestracji w Worker Registration Scheme można korzystać z pełnych praw pracowniczych. Po dokonaniu rejestracji w WRS dotyczą nas regulacje odnośnie czasu pracy, prawa do odpoczynku oraz urlopu.

Kategorie: Poradnik Pracownika |

Brak odpowiedzi na “WRS - Worker Registration Scheme - rejestracja”

Komentarze


« Praca w Angielskim rolnictwie | Prawo pracy w szkocji »