Prawa Pracownika: odpoczynek w trakcie pracy

Opublikowano August 8, 2008, godz. 9:34 przez admin

W Wielkiej Brytanii podobnie do większości krajów Unii Europejskiej istnieją sprecyzowane przepisy regulujące prawo pracownika do odpoczynku w trakcie wykonywania określonej pracy. Wszyscy pracodawcy zobligowani są do przestrzegania norm regulowanych w przepisach BHP. Pracodawca jest zobowiązany prawnie do zapewnienia swoim pracownikom godnych warunków pracy, a co za tym idzie również należnego wypoczynku w trakcie wykonywania obowiązków.

Zgodnie z prawem z 1998 roku każdy pracownik wykonujący pracę nieprzerwanie przez 6 godzin ma prawo do 20-sto minutowej przerwy. Nie można jej jednak wykorzystywać na początku bądź na końcu dnia pracy. Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy.

Przepisy stanowią także, że pracownicy mają prawo do 11-sto godzinnego, nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby. Jednak w uzasadnionych sytuacjach pracodawca ma prawo poprosić pracownika o dłuższe pozostanie w pracy np. w momencie, gdy jest to niezbędne do zachowania ciągłości produkcji. Czasami także przy przenoszeniu z jednej zmiany na inną, zachowanie ciągłego wypoczynku może być niedotrzymane.Pracodawca musi także zapewnić pracownikowi co najmniej jeden dzień wolny w ciągu całego tygodnia.

Jeśli chodzi ten rodzaj wypoczynku pracownik ma prawo do pobrania dwóch ciągłego urlopu w przeciągu dwóch tygodni. Jeśli chodzi o pracowników poniżej 18-stego roku życia, mają oni prawo do półgodzinnego odpoczynku po przepracowaniu minimum 4,5 godziny. Natomiast jeśli chodzi o wypoczynek dobowy, należy im się 12 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby. Ponadto w ciągu tygodnia należą im się minimum dwa dni wolne od pracy.

Kategorie: Poradnik Pracownika |

Brak odpowiedzi na “Prawa Pracownika: odpoczynek w trakcie pracy”

Komentarze


« Czy wypadek przy pracy musi być zgłoszony? | Jak znaleźć mieszkanie w Anglii? »