Prawa osoby ubiegającej się o pracę w UK

Opublikowano August 29, 2008, godz. 14:36 przez admin

Początki w nowym miejscu pracy zawsze są trudne. Sprawne wykonywanie nowych obowiązków wymaga czasu i doświadczenia. Angielscy pracodawcy często na początku chcą wypróbować nowych pracowników wyznaczając im konkretne zadania. Jednak każdej osobie ubiegającej się o pracę w wielkiej Brytanii przysługują pewne prawa, które muszą być szanowane przez pracodawców.

Jakich dokumentów może zażądać Twój pracodawca?

Osoba ubiegająca się o legalną prace w Wielkiej Brytanii ma przede wszystkim obowiązek przedstawienia dowodu tożsamości.Dokumentem tym może być Dowód Osobisty, bądź paszport, ewentualnie wizą czy też pozwolenie na pracę (jest ono jednak nie obowiązkowe dla obywateli krajów członkowskich UE). Dokumenty, jakie jesteśmy zobowiązani dostarczyć zależą również od rodzaju zawodu o jaki sie ubiegamy. Osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia zobowiązane są do przedstawienia innych dokumentów, o których dokładnie poinformuje pracodawca.

CV i referencje

Jednym z najistotniejszych dokumentów jest CV. Ważne jest, aby pracodawca na podstawie tego dokumentu miał ogólny pogląd na temat naszego doświadczenia i wykształcenia. Ważną kwestią jest, aby w CV podkreślić te konkretne zalety, które będą użyteczne w przyszłym stanowisku pracy. Również bardzo ważną kwestią mogą okazać się referencje od poprzednich pracodawców, koniecznie w języku angielskim. Niejednokrotnie mogą być one decydujące w kwestii przyjęcia kandydata na dane stanowisko.

Dyskryminacja kandydatów

Pracodawca zobowiązany jest do równego traktowania kandydatów, nie zależnie od kraju z jakiego pochodzą. Prawo nie wymaga zbierania informacji na temat kraju pochodzenia, czy też rasy osoby ubiegającej się o pracę. Osoby, które czują się w jakiś sposób pokrzywdzone i szczególnie sprawdzane przez przyszłego pracodawcę z powodu rasy lub też kraju z jakiego pochodzą mogą złożyć skargę w Trybunale Zatrudnienia. Kwestia ta dotyczy także dyskryminacji z powodu płci, czy też wyznania. Kandydaci nie muszą udzielać informacji na temat życia osobistego.

Czy pracodawca może żądać zaświadczenia o stanie zdrowia?

Kandydat na dane stanowisko w uzasadnionych przypadkach musi przedstawić aktualne badania lekarskie. W niektórych zawodach od pracownika wymagane jest dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Dotyczy to w dużej mierze kierowców, pracowników budowlanych i remontowych, pracowników służby zdrowia. Prawo angielskie zakazuje również dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Kategorie: Poradnik Pracownika, Wyjazd do Anglii |

Brak odpowiedzi na “Prawa osoby ubiegającej się o pracę w UK”

Komentarze


« Polscy emigranci w UK-pomoc lekarza | Jak najtaniej dzwonić do kraju z Anglii? »