Prawa i obowiązki pracownika w Anglii

Opublikowano August 25, 2008, godz. 19:09 przez Przemyslaw Gaber

Przyjeżdżając do Anglii chcemy jak najszybciej znaleźć pracę. Gdy już ją znajdziemy warto wiedzieć, jakie nam przysługują prawa i jakie musimy wypełnić obowiązki. Pierwszą rzeczą, jaka może nas zainteresować, to przysługujący nam urlop i kiedy możemy liczyć na dni wolne od pracy.

Kiedy przysługuje nam urlop?

Każdy pracownik w Anglii może liczyć na cztery tygodnie płatnego urlopu wypoczynkowego rocznie, przy czym pracownikowi przysługuje prawo do nieprzerwanego urlopu trwającego co najmniej 7 dni. Prawo do płatnego urlopu zyskujemy już w momencie podjęcia świadczenia pracy, przy czym jeżeli przepracowaliśmy mniej niż rok, to wówczas otrzymujemy prawo do odpowiednio krótszego urlopu. Po 3 miesiącach pracy nabywamy prawa do tygodnia płatnego urlopu wypoczynkowego. Staż pracy nie ma żadnego wpływu na długość urlopu, zatem pod tym względem brytyjskie prawo pracy różni się od polskiego. Jeśli planujemy wykorzystanie urlopu należy poinformować pracodawcę w terminie wcześniej z nim ustalonym. Jeśli nie umówiliśmy się z szefem, wówczas musimy go zawiadomić o planowanym urlopie w terminie nie krótszym niż dwukrotność urlopu. Czyli, jeśli planujemy tygodniowy urlop, musimy poinformować o tym pracodawcę co najmniej dwa tygodnie wcześniej. Jeżeli nie wykorzystaliśmy urlopu możemy liczyć na ekwiwalent pieniężny. Na taką formę rekompensaty mogą liczyć także pracownicy zatrudniani sezonowo poprzez agencje pracy tymczasowej. Jeśli nie wykorzystają oni urlopu, przysługuje im za to odpowiednie wynagrodzenie. Przy czym ważne jest, aby nie była ona wliczana do wynagrodzenia, jakie odbieramy za wykonanie pracy.

Kiedy możemy liczyć na dni wolne od pracy?

W Anglii, podobnie jak w Polsce, w ciągu roku są dni wolne od pracy. Przyzwyczajeni do polskich licznych „długich weekendów” możemy być zdziwieni jednak tym, że tych dni jest niewiele, a należą do nich:

Wynagrodzenie za pracę w Anglii

Przed wyjazdem warto się dowiedzieć na jakiego rzędu zarobki możemy liczyć. Średnie zarobki Polaków w Anglii to 5-6 GBP. Pracodawca nie może nam zapłacić mniej niż pensja minimalna. Jako Polacy nie możemy być traktowani gorzej od rdzennych mieszkańców Wysp. Minimalna stawka godzinowa (Krajowa Płaca Minimalna) jest określana szczegółowo przez Ministerstwo Pracy. Gdy podpiszemy umowę na zarobki poniżej tego progu, będzie ona w świetle prawa nieważna. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni w rolnictwie, to możemy liczyć na Rolniczą Płacę Minimalną, która jest wyższa od zwykłej, ale uzależniona od kwalifikacji pracownika. Minimalna stawka, gwarantowana przez brytyjski rząd wynosi obecnie około 5 GBP. Troszkę mniej możemy zarobić jeżeli nie mamy ukończonych jeszcze 21 lat, gdyż angielski kodeks pracy traktuje nas wówczas jako nieletnich. Jeszcze mniej zarobimy nie mając osiemnastu lat. Pracodawca nie może potrącać nam jakichkolwiek sum z wypłaty bez naszej wiedzy i zgody. Warto przy tym zaznaczyć, że i wysokość tych potrąceń reguluje prawo. Chodzi tu przede wszystkim o potrącenia związane z zapewnieniem pracownikowi zakwaterowania i wyżywienia. Jedyny wyjątek w tym względzie dotyczy potrącania wypłaconych wcześniej zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia. Wszelkie wątpliwości dotyczące płacy minimalnej oraz skargi na nieuczciwych pracodawców kierować można na infolinię o numerze 0845 6000 678.

Czas pracy w Anglii

Kodeks pracy pozwala pracodawcy na dużą swobodę w zakresie określania czasu pracy. Wiele zależy od umowy. Standardem jest jednak tydzień pracy nie dłuższy niż 48 godzin. Wszystko ponad to jest traktowane jako nadgodziny (overtime) i powinno być odpowiednio wynagradzane lub zamieniane na dni wolne od pracy. W największej ilości przypadków premia ta wynosi od 50 do 100% wynagrodzenia. Podobnie wygląda sprawa z pracą w dni wolne. Czasem pracodawcy wypłacają ekstra premię za pracę w niedzielę, pomimo tego, że w tym przypadku gwarantują nam dzień wolny w środku tygodnia. Praca w ramach nadgodzin nie może się odbyć bez naszej aprobaty. Pracodawca nie ma prawa nas do takiej pracy zmusić, podobnie jak wyciągać konsekwencji wobec naszej odmowy. Zgoda na dłuższą pracę musi mieć charakter pisemny, z zastrzeżeniem, że w każdej chwili możemy taką zgodę cofnąć. Jeśli pracujemy minimum 6 godzin dziennie, przysługuje nam prawo do 20-minutowego odpoczynku w pracy. Osoby poniżej 18 roku życia mogą liczyć nawet na 30 minut przerwy przysługującej już po 4 i pół godzinach pracy. Przerwy w pracy nie są wliczane do czasu pracy i tym samym nie są płatne. Podobnie rzecz się ma z przerwą na lunch oraz z czasem potrzebnym na dojazd do i z pracy. Jeżeli pracujemy na nocną zmianę, to nie możemy świadczyć naszych usług dłużej niż przez 8 godzin na dobę.

Kategorie: Poradnik Pracownika |

6 Odpowiedzi na “Prawa i obowiązki pracownika w Anglii”

Komentarze


« Zasiłek Chorobowy w Anglii- Statuory Sick Pay | Świadczenia socjalne w UK- emerytura dla emigrantów »