Praca w Anglii: Co powinna zawierać umowa o pracę

Opublikowano August 21, 2008, godz. 12:21 przez admin

Wielu młodych Polaków wyjeżdża z kraju w poszukiwaniu lepszej przyszłości, głównym celem staje się znalezienie dobrego i pewnego miejsca pracy, które zapewni im byt na godnym poziomie. Poszukiwanie pracy jest nie jednokrotnie procesem bardzo długotrwałym, a znalezienie właściwej oferty wymaga od nas czasu i poświęcenia. Pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia tego celu jest popisanie właściwej umowy o pracę.

Dokument ten jest bardzo ważny, dlatego też przed podpisaniem powinniśmy się dokładnie zapoznać z zawartą w nim treścią. Każda umowa musi być zgodna z brytyjskim prawem pracy, nie może pod żadnym względem być sprzeczna z jego zasadami. Niezależnie czy pracodawca zatrudnia Anglika, czy też obywatela innego kraju zobowiązany jest to zawarcia z nim właściwej umowy. W Wielkiej Brytanii umowy o pracę mają zazwyczaj formę listu. Pracodawca oferuje nam pewne warunki, które akceptujemy w momencie podpisania tego dokumentu. Angielskie prawo co prawda dopuszcza możliwość zawierania ustnych umów, ale ta praktyka jest stosowana niezwykle rzadko i obcokrajowcy raczej nie powinni zgadzać się na tego typu rozwiązanie.

Umowa powinna przede wszystkim zawierać dokładne dane pracodawcy oraz dokładną nazwę proponowanego stanowiska. W umowie powinien także znajdować się opis i zakres obowiązków jakie będziemy musieli wykonywać. Każda umowa o pracę musi zawierać regulacje dotyczące czasu pracy oraz przerw w trakcie jej wykonywania. W dokumencie powinna znaleść się dokładna tygodniowa liczba godzin, oraz kwestie odnośnie rozliczania nadgodzin. Jedną z najważniejszych kwestii jest wynagrodzenie w umowie powinien znaleść się okres w częstotliwości wypłacania pensji oraz wysokość wynagrodzenia brutto. Warto zwrócić uwagę na warunki rozwiązania umowy i wypowiedzenia. W dokumencie powinny się znaleść ewentualne sankcje grożące pracownikowi za przedwczesne zerwanie umowy.

Pracodawca nie może pod żadnym pozorem zażądać od pracownika pozostawienia dowodu osobistego, nawet w celu wykonania kopii. Jeśli pracodawca zażyczy sobie kopii jakiegoś dokumentu, musi wykonać ją od ręki w miejscu podpisywania umowy. W umowie musi też znależć się numer ubezpieczenia NIN pracownika, ponieważ jest on niezbędny do odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, które z kolei zapewnia dostęp do podstawowych usług medycznych. Umieszczenie w umowie numeru NIN zapewnia jej wiarygodność, a pracownik ma pewność, że nie zostaje zatrudniony nielegalnie.

Podpisanie umowy jest jedną z najważniejszych kwestii, dbałość o wszystkie szczegóły i aspekty ma w tym przypadku kluczowe znaczenie. Dobra umowa pomoże w uniknięciu wielu niepotrzebnych problemów i nieporozumień. Przy podpisywaniu tego dokumentu zawsze powinniśmy poprosić pracodawcę o przekazanie nam drugiego egzemplarza.

Kategorie: Poradnik Pracownika, Wyjazd do Anglii |

Brak odpowiedzi na “Praca w Anglii: Co powinna zawierać umowa o pracę”

Komentarze


« Praca w Anglii - Turystyka Twoja szansa | Jak przesłać pieniądze do kraju? »