Poszukiwanie Pracy: agencje pośredniczące

Opublikowano August 28, 2008, godz. 13:08 przez admin

Najistotniejszą kwestia dla emigrantów jest niewątpliwie znalezienie odpowiedniej pracy. Wiele osób planujących wyjazd do Wielkiej Brytanii nie ma niezbędnych informacji na temat warunków panujących na tamtejszym miejscu pracy. W związku z tym bardzo popularnym sposobem na znalezienie pracy za granicą stały się różnego rodzaju agencje i biura pośrednictwa pracy. Niestety często zdarzają się sytuacje, gdzie organizacje te nie dbają należycie o dobro klientów. Aby nie paść ofiarom fałszywych i nielegalnych pośredników warto zapoznać się z podstawowymi prawami konsumentów korzystających z tego typu usług.

Niestety przypadki nielegalnego wykorzystywania pracowników przez agencje są bardzo częste. Prasa stale donosi o przypadkach, gdzie Polacy zmuszani są do ciężkiej pracy za marne wynagrodzenie. Jeśli chcemy skorzystać z usług agencji pośrednictwa pracy powinniśmy się dowiedzieć jakie obowiązki ma wobec nas firma posrednicząca.

Osoby decydujące się na pomoc profesjonalnej agencji powinny przede wszystkim mieć świadomość, że biuro nie ma prawa pobierać żadnych opłat za samo znalezienie oferty. Ma natomiast prawo do tego, by wymagać zakupienia innych usług firmy typu: napisanie profesjonalnego CV, szkolenie zawodowe itp. Koszty związane z pośrednictwem pracy powinny być pokrywane przez przyszłych pracodawców.

Agencje pośrednictwa pracy są zobowiązane do regulowania pensji za wykonywaną pracę. Nie mają prawa one wstrzymywać wypłat z powodu nieuregulowanych należności z firmą, która zatrudnia pracowników agencji. Również na w przypadku nie podpisania liczby godzin przepracowanych przez pracodawcę właśnie na agencji spoczywa obowiązek wyjaśnienia tej kwestii i ustalenia liczby przepracowanych godzin.

Najistotniejszą kwestią jest fakt, iż osoby decydujące się na skorzystanie z usług pośrednika powinny bardzo dokładnie przeanalizować wszystkie adnotacje zawarte w umowie, ponieważ określją ona minimalne warunki jakie powinien zapewnić nam pracodawca, umowa ta nie może zostać zmieniona bez zgody pracownika. Wszystkie uzgodnione zmiany muszą być wprowadzane na piśmie. W tej umowie powinna się znaleźć przede wszystkim: minimalna stawka wynagrodzenia, za jaką będziesz pracować, kwestie dotyczące dni wolnych i urlopu, warunki zerwania takiej umowy oraz w jakim okresie wypłacane będą Ci pieniądze. W Anglii jest to zwykle tryb miesięczny lub tygodniowy. Agencje pracy zobowiązane są ponadto do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Zobowiązane są poinformować klientów o zagrożeniach związanych z pracą na danym stanowisku i zapewnić im należną opiekę.

Korzystanie z usług agencji pośredniczących ma zarówno wielu zwolenników jak i przeciwników. Decydując się na skorzystanie z ich pomocy powinniśmy przede wszystkim upewnić się co do legalności działania tej instytucji i poszukać możliwie najwięcej opinii np,: na forach internetowych, wśród znajomych. Znalezienie dobrej pracy jest kwestią najważniejszą, dlatego też powinniśmy dokładnie przemyśleć każdą ofertę.

Kategorie: Poradnik Pracownika, Praca w Irlandii, Wyjazd do Anglii |

Brak odpowiedzi na “Poszukiwanie Pracy: agencje pośredniczące”

Komentarze


« Świadczenia socjalne w UK- emerytura dla emigrantów | Polscy emigranci w UK-pomoc lekarza »