Polak, czy Anglik, Anglik, czy Polak, czyli jakie obywatelstwo nadać nowonarodzonemu w Anglii dziecku?

Opublikowano September 21, 2008, godz. 15:24 przez Przemyslaw Gaber

Gdy urodzi nam się dziecko w Wielkiej Brytanii staniemy przed dylematem- czy nasza pociecha jest automatycznie obywatelem brytyjskim, czy też może z urzędu jest Polakiem. Co więc wówczas mamy robić?

Jestem patriotą- moje dziecko musi być Polakiem !!!

W takiej sytuacji, aby rozpocząć starania o uzyskanie polskiego należy postarać się o polski akt urodzenia noworodka. Ale jak to zrobić, jeżeli żyjemy w jakimś małym brytyjskim miasteczku, albo na wiosce? Rodząc się w Anglii nasza pociecha uzyskuje akt urodzenia wydany przez Register Office. Z takim dokumentem w ręku można wszczynać całą procedurę. Zatem pierwszy krok musimy skierować do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Co jednak zrobić, jeżeli nigdy nie byliśmy zameldowani w Polsce? I na to jest rada- w takiej sytuacji trzeba zarejestrować akt urodzenia
w USC Warszawa- Sródmiescie, 00-950 Warszawa - Sródmiescie, ul. Jezuicka 1/3. Tel.: 0048 22 831 7181 lub 0048 22 831 3403. Już widzę minę polskiego urzędnika patrzącego oniemiałym wzrokiem na brytyjski akt urodzenia… Zatem, żeby nie stawiać ich w kłopotliwej sytuacji należy taki dokument najpierw przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego Polsce- inaczej takiego aktu urodzenia nie możemy zarejestrować. Jeśli nie możemy pofatygować się do kraju, to w takiej sytuacji możemy stosowny akt wraz z tłumaczeniem na polski przesłać do USC pamiętając, aby wcześniej potwierdzić przekład na rodzimy język u Konsula lub przed miejscowym notariuszem (Notary Public), który notarialnie potwierdzi nasz podpis, zgodnie z wymogami prawa brytyjskiego i opatrzy go pieczęcią. Następnie tak sporządzony dokument powinien zostać poświadczony przez Foreign & Commonweath Office (Old Admiralty Building, Whitehall, London SW1A 2LG, tel. 020 70081111).
Taki dokument można również dostarczyć poprzez przetłumaczone notarialnie na polski pełnomocnictwo, może też się tym zająć Konsulat, jeżeli dostarczymy mu wniosek o umiejscowienie w rodzimym USC, oryginał aktu urodzenia i jego przekład. Jeśli zdecydujemy się na tę ostatnią opcję, to okres oczekiwania na przesłanie polskiego aktu urodzenia trwa około 3 miesięcy i kosztować nas (wraz z kosztami przesyłki) powinno około 100 £.

Co należy zrobić, aby wyrobić dziecku polski paszport?

Mając polski akt urodzenia można starać się o polski paszport. Aby taki dokument uzyskać konieczna jest zgoda obojga rodziców. Następnie trzeba udać się do Konsulatu, gdzie musimy dostarczyć:

1. Dwa druki podania-kwestionariusza paszportowego. Kwestionariusz wypełnia w imieniu dziecka jedno z rodziców i parafuje tam, gdzie jest miejsce na podpis osoby starającej się o wydanie dokumentu
2. Oryginał skróconego polskiego odpisu aktu urodzenia wraz z numerem PESEL.
3. Polskie paszporty rodziców.
4. Trzy odbitki fotografii twarzy dziecka bez nakrycia głowy i okularów o minimalnych wymiarach 4,5×3,5 cm.
5. Pisemną zgodę obojga rodziców na wystawienie dziecku paszportu (dotyczy to także ponownego wydania paszportu dla dziecka). Oboje rodzice powinni zgłosić się do Konsulatu i złożyć podpisy przed urzędnikiem konsularnym, przedstawiając ważne paszporty lub dowody osobiste. Jeśli jedno z rodziców nie może odwiedzić konsulatu osobiście, jego podpis powinien zostać poświadczony notarialnie.
6.. Jeżeli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica (rodziców), to urzędnik konsularny ten wpis unieważnia.

Oplata za wydanie paszportu dziecku do lat 16 wynosi 34 funty, powyżej 16 lat - 68 funtów. Jeśli dziecko nadal się uczy, przysługuje mu zniżka 50 procent - należy załączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły. Opłaty są przyjmowane w gotówce, czekach lub Postal Order. Za odesłanie gotowego paszportu poczta płaci się dodatkowo 4 funty.

Wolę, aby moje dziecko było Brytyjczykiem!!!

Jeśli chcemy, aby nasza pociecha miała już na starcie brytyjski paszport to musimy uzbroić się w cierpliwość. W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce obowiązuje prawo krwi, Anie prawo ziemi, jak np. w USA, gdzie każde nowonarodzone dziecko bez względu na narodowość rodziców uzyskuje obywatelstwo kraju w którym przyszło na świat.
Sytuacja zmienia się jednak, gdy rodzice posiadają już jakiś status w Wielkiej Brytanii. Jeśli są właścicielami dokumentu resident permit na określony czas, zazwyczaj 5 lat, dziecko zachowuje ten sam status co rodzice. Jest wiec rezydentem tak długo, jak długo rodzice przebywają na terenie Wielkiej Brytanii. Dziecko jest uznawane za obywatela polskiego i może ubiegać się o polski paszport. Jeśli natomiast rodzice posiadają status stałego rezydenta, tzw. indefinite leave to remain, sytuacja wygląda inaczej. Dzieci urodzone przed złożeniem aplikacji uzyskują wraz z rodzicami dokument potwierdzający ich status stałego rezydenta w Wielkiej Brytanii. Dzieci urodzone po otrzymaniu tego statusu przez rodziców nie musza się juz o niego starać, jest im nadawany automatycznie. Dzieci te mogą od razu występować o obywatelstwo i paszport brytyjski, bez przechodzenia przez uciążliwy proces naturalizacji i składania aplikacji o nadanie obywatelstwa.

Reasumując, jeśli jesteśmy zwykłymi obywatelami i nie mamy w planie pozostać na Wyspach dłużej, lub na zawsze wówczas musimy zarejestrować naszą nowo narodzoną pociechę w polskim USC. Inaczej takie dziecko będzie tak naprawdę nie istniało według polskiego prawa! Jeśli zaś posiadamy w Wielkiej Brytanii status stałego rezydenta, wówczas nasza pociecha może automatycznie starać się o brytyjski paszport. Jednak zdajemy sobie sprawę, ze takich osób jest niewiele, zatem pamiętajmy, że jeżeli urodzi nam się dziecko w Wielkiej Brytanii, to mimo, że nawet zerwaliśmy kontakty z krajem, to i tak taka osoba w myśl polskiego prawa automatycznie jest polskim obywatelem!!!

Przemysław Gaber

Kategorie: Poradnik Pracownika |

6 Odpowiedzi na “Polak, czy Anglik, Anglik, czy Polak, czyli jakie obywatelstwo nadać nowonarodzonemu w Anglii dziecku?”

Komentarze


« Wypadki przy pracy Irlandia | Wypowiedzenie - praca w Anglii »