Chorobowe w Anglii - świadczenia socjalne

Opublikowano July 17, 2008, godz. 14:14 przez admin


Czy w przypadku choroby pracujący w Anglii Polak może liczyć na świadczenia socjalne? Każdy pracownik, który nie jest w stanie podjąć pracy ze względu na chorobę otrzymuje pensję zwaną „Statuory Sick Pay”. Wynagrodzenie z tego tytułu wypłacane jest przez pracodawcę przez okres do 28 tygodni. Chorobowe przysługuje wyłącznie w przypadku podpisania umowy o pracę. Prawo do chorobowego ma nawet pracownik, który podpisał umowę dzień przed chorobą.


Aby otrzymać wynagrodzenie chorobowe trzeba również spełnić kilka warunków. Pracownik musi ukończyć 16 lat (ale nie może przekraczać 65), chorować co najmniej 4 dni (Period of Incapacity for Work) i zarabiać minimum Ł84 tygodniowo. Zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości Ł70.05 tygodniowo.
Aby otrzymać wynagrodzenie chorobowe należy zgłosić pracodawcy własną niedyspozycję.
Zgodnie z prawem nie masz obowiązku informować pracodawcy o swojej niedyspozycji na piśmie lub formularzu. Chorobowe może jednak nie zostać przyznane, gdy nie powiadomisz pracodawcy o chorobie przed upływem 7 dni od jej początku.
Podobnie jak w Polsce tak i w Anglii niezbędne jest okazanie pracodawcy dowodu choroby. Angielskim odpowiednikiem polskiego ZUS ZLA (popularnie zwane L4) jest sick note, które otrzymuje się również od lekarza rodzinnego. Nie ma ustawowego obowiązku przedstawienia pracodawcy takiego formularza za pierwsze 7 dni choroby. W takich przypadkach niezbędne może okazać się wypełnienie formularza SC2.

Pracownicy pracujący w więcej niż jednej firmie mogą mieć prawo do pobierania zasiłku od kilku pracodawców. Niedopuszczalne i niezgodne z prawem jest przerywanie zatrudnienia przez angielskich pracodawców w momencie dowiedzenia się o chorobie pracownika.

Kobiety w ciąży również mogą otrzymać zasiłek za dolegliwości z nią związane, jednak zasiłek będzie wstrzymany w momencie, gdy matce przysługiwać będzie zasiłek macierzyński (4 tygodnie przed rozwiązaniem).

Gdyby z jakiegokolwiek powodu pracodawca odmówił Ci zasiłku chorobowego, masz prawo odwołać się do urzędu HM Revenue & Customs.

Kategorie: Poradnik Pracownika |

4 Odpowiedzi na “Chorobowe w Anglii - świadczenia socjalne”

Komentarze


« CICA - odszkodowania za pobicie w UK | Film promujący poradnik odszkodowania w UK »